Werkwijze

Mijn visie is dat je doelen alleen bereikt wanneer je er ook werkelijk samen in gelooft en er samen aan werkt. 

Voor mijn werk betekent dit dat ik veel waarde hecht aan het opbouwen van vertrouwen. De verschillende belangen van overheid, bestuurders, leerkrachten, leerlingen en ouders goed afweeg en in gezamenlijkheid zoek naar inspiratie en nieuwe kansen. 

Ik hanteer hierbij verrassende werkwijzen. Eén goed gekozen beeld zegt meer dan duizend woorden. Eén gezamenlijke beleving meer dan een op schrift gesteld werkplan. Een vertaling van visie naar ontwerp zorgt voor duidelijke keuzen. 

Mijn onderscheidende kracht ligt in het verbinden en in het ‘nieuw ontwikkelen’. 

Als procesmanager blijf ik verantwoordelijk voor de samenhang en het eindresultaat.

Onderwijs en Ruimte