Ruimte

Voortgezet Onderwijs scholen transformeren naar centra voor ontmoeten, beleving en studie. Basisscholen worden IKC's voor kinderopvang en onderwijs. Dalende leerlingenaantallen zorgen voor ruimte-overschot en te hoge exploitatielasten.  

Ontwikkelingen die vragen om een ruimtelijk antwoord. In samenspraak met gemeenten, besturen, directies en teams bepalen we in (regionale) plannen de ruimtebehoeften, de functionaliteit en de technische staat van de gebouwen en ontwerpen we toekomstgerichte huisvestingsconcepten. Concepten die anticiperen op andere inhouden, op groei en krimp. 

Dat het huisvestingconcept past binnen de kaders van locatie, omvang, werkwijze, intenties tot samenwerken en budget is uitgangspunt van mijn interventies.

Onderwijs en Ruimte